Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
12:00 AM Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Sahit De Ang Sang Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan
1:00 AM Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan
2:00 AM Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan
3:00 AM Virsa Nageenay Dil Ton Virsa Virsa Virsa Virsa
4:00 AM Virsa Nageenay Dil Ton Virsa Virsa Virsa Virsa
5:00 AM Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani
6:00 AM Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani
7:00 AM Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani Amrit Bani
8:00 AM Jottan Jag Diyaan Jottan Jag Diyaan Jottan Jag Diyaan Jottan Jag Diyaan Jottan Jag Diyaan Jottan Jag Diyaan Jottan Jag Diyaan
9:00 AM Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da
10:00 AM Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da Charkha Chanann Da
11:00 AM Virsa Virsa Virsa Virsa Virsa Nageenay Dil Ton
12:00 PM Virsa Virsa Virsa Virsa Virsa Nageenay Dil Ton
1:00 PM Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Sahit De Ang Sang
2:00 PM Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan
3:00 PM Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan Mehekdiyaan Yaadaan
4:00 PM Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai
5:00 PM Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai
6:00 PM Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai Gurbani Gaveh Bhai
7:00 PM Raat Chandni Raat Chandni Raat Chandni Raat Chandni Raat Chandni Dil Ton
8:00 PM Raat Chandni Raat Chandni Raat Chandni Raat Chandni Raat Chandni Dil Ton
9:00 PM Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Sahit De Ang Sang Yaaraan Naal Bahaaraan
10:00 PM Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Yaaraan Naal Bahaaraan
11:00 PM Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Dholi Dhol Wajja Yaaraan Naal Bahaaraan